Ce e? - Ar trebui să-mi fie frică?

20.09.2017

Bacalaureatul este un examen de certificare, în cadrul căruia se evaluează în mod obligatoriu și competența candidaților de a comunica fluent și corect într-una din limbile moderne studiate pe parcursul anilor de liceu. Limba engleză este aleasă de majoritatea candidaților fie pentru proba orală, fie pentru proba scrisă.Prezenta lucrare s-a născut din dorința de a veni în sprijinul viitorilor candidați la examenul de bacalaureat. 

LUCREAREA ESTE STRUCTURATĂ ÎN DOUĂ CAPITOLE:

  • Capitolul I prezintă statutul disciplinei - Limba și literatura engleză - în cadrul examenului de bacalaureat, precum și competențele care sunt evaluate în cadrul  celor două probe, proba orală sau proba scrisă, în funcție de opțiunea candidatului. Conținutul acestui capitol face referire la exclusiv la cerințele impuse de programa de bacalaureat prin raportare la programa școlară de limba engleză
  • Capitolul II face precizări privind modul de abordare a subiectelor și oferă sugestii de rezolvare a acestora, atât pentru proba orală, cât și pentru cea scrisă.